Farnosť Budkovce
Aktivity
Strana č.1/2

Moderovaná adorácia

Farský kostol v Budkovciach vo štvrtok 27.04.2023 o 18:30
súbor             dňa: 25.04.2023  

Krížová cesta

Spoločenstvo mladých vo farnosti Budkovce vás pozýva na Hranú tieňovú krížovú cestu dňa 02.04.2023 (Palmová Nedeľa) vo farskom kostole o 18:30.
súbor             dňa: 31.03.2023  

Ankine soboty

Farnosť Pavlovce nad Uhom a Pastoračné centrum Anny Kolesárovej Vysoká nad Uhom pozývajú na pútnické soboty.
súbor             dňa: 27.03.2023  

Moderovaná adorácia

30.03.2023 vo farskom kostole v Budkovciach o 18:00
súbor             dňa: 26.03.2023  

Moderovaná adorácia

Dňa 2.3.2023 (štvrtok) vo farskom kostole o 18.00.
súbor             dňa: 26.02.2023  

Moderovaná adorácia

9.2.2023 o 18:00 hodine vo farskom kostole v Budkovciach
súbor             dňa: 09.02.2023  

Adorácia

štvrtok 10.11.2022 o 18:00 vo farskom kostole v Budkovciach
súbor             dňa: 06.11.2022  

Adorácia mladých za mladých

štvrtok 20.10.2022 o 19:00 vo farskom kostole v Budkovciach
súbor             dňa: 16.10.2022  

Synoda 2021 - 2023

Za synodálnu Cirkev

Diecézna fáza biskupskej synody v Košickej arcidiecéze
internetový článok             dňa: 15.05.2022  

Zbierka na pomoc ľuďom z Ukrajiny, ktorí teraz potrebujú našu pomoc

Vo svete utrpenia, ktoré vojna prináša, je našou odpoveďou solidarita a zmierenie. Vojna vyháňa z Ukrajiny tisíce ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko s vierou a nádejou, že im dobrí ľudia pomôžu. V Arcidiecéznej charite Košice sa snažíme pomôcť s ubytovaním, potravinovou a materiálnou pomocou. Pomôžte nám v tom v rámci ZBIERKY TRVANLIVÝCH POTRAVÍN, DROGÉRIE A ZAKLADNÝCH ŽIVOTNÝCH POTRIEB. Produkty budeme distribuovať rodinám, ktoré opustili svoje domovy pre vojenský konflikt. ...
internetový článok             dňa: 26.02.2022  

Počet pridaných príspevkov: 18

Príspevky: 1-10   11-18  
Kontakt:

Farnosť Najsvätejšej Trojice
Budkovce 122

tel. 056/6493774

e-mail:
budkovce@abuke.sk

Reštaurovanie sochy
Sv. Jána Nepomuckého
z podprogramu 1.1 obnova kultúrnych pamiatok v sume
10 000€ v roku 2019


Dotácia z Úradu vlády SR
Úrad vlády SR prispel sumou 15000€ na opravu exteriéru farského kostola v Budkovciach.Mapa farnosti
Budkovce


Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100
Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 18

Príspevky: 1-10   11-18