Farnosť Budkovce
Modlitby matiek

O modlitbách matiek a modlitbách otcov

Doma je doma (1104) - Modlitby matiek - relácia Tv Lux (19.02.2017)

Doma je doma (1112) - Modlitby otcov - relácia Tv Lux (05.03.2017)
poznámka             dňa: 20.03.2017  

Modlitby matiek

Naše skupiny sú otvorené pre každú mamu, starú mamu, resp. ženu so srdcom mamy, ktorá sa chce modliť za svoje deti, vnúčatá...
internetový článok             dňa: 15.04.2013  

Počet pridaných príspevkov: 2
Kontakt:

Farnosť Najsvätejšej Trojice
Budkovce 122

tel. 056/6493774

e-mail:
budkovce@abuke.sk

Reštaurovanie sochy
Sv. Jána Nepomuckého
z podprogramu 1.1 obnova kultúrnych pamiatok v sume
10 000€ v roku 2019


Dotácia z Úradu vlády SR
Úrad vlády SR prispel sumou 15000€ na opravu exteriéru farského kostola v Budkovciach.Mapa farnosti
Budkovce


Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100
Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 2