Farnosť Budkovce
Články
Strana č.3/3

Nanebovstúpenie

V Cirkvi máme počas celého roka viacero sviatkov, ktoré nám dávajú možnosť sa pozastaviť a zamyslieť sa nad tým, čo nám Pán vo svojej veľkej dobrote zanechal ako dôkaz svojej lásky. Niektoré sviatky sa slávia s veľkou pompéznosťou (Vianoce), iné sú takmer „nebadané“. Ja osobne sa nazdávam, že sem patrí aj veľký sviatok Nanebovstúpenia Pána. V srdci pretrváva radosť zo zmŕtvychvstania, pohľad je upriamený na príchod Ducha Svätého. ...
internetový článok             dňa: 14.05.2013  

Futbal

Takmer mesiac po všetkom, ale spomienky sú stále čerstvé. " Prihraj! Nie tam! Jáááj! Ójjj! " O čom je reč? Netušíte? No predsa futbal. Ale nie je futbal ako futbal.
internetový článok             dňa: 25.01.2013  

O púti do Obišoviec

nedeľa 7. októbra 2012
internetový článok             dňa: 12.10.2012  

Radosť z práce v kostole

Už si ani nepamätám, kedy sme začali práce vnútri nášho kostola. Ale viem, že keď sme stanovili termín do 22. 9. 2012, teda čas, keď pán arcibiskup mal prísť pobirmovať našich mladých, vtedy sa zdalo, že máme more času. Asi tri mesiace. ...
internetový článok             dňa: 25.09.2012  

Futbal, guľáš i nápoje...

... Pri tomto našom nielen chlapskom stretnutí ide len o toto. Byť spolu, zahrať futbal, tešiť sa z pohybu. A možno pre starších aj príležitosť spomínať, „ako to bolo, keď som ešte vládal omnoho rýchlejšie“. Trochu som rozmýšľal, prečo väčšinou vyhrajú starší. ...
internetový článok             dňa: 15.08.2012  

Detský tábor 2012

... 12.7. štvrtok o 7:00 parkujem svoj bicykel o múr kostola takto už po šiesty rok. Nie je práve najteplejšie, kvapky rannej búrky premočili nepremokavý stan, rozmýšľam, či mám utekať zachraňovať jeho obyvateľa, no ten si spokojne odfukuje na lavičke pod prístreškom. ...
internetový článok             dňa: 21.07.2012  

Rozhovor s kaplánom M.Gaľom

Rozhovor s prvým kaplánom vo farnosti Budkovce
internetový článok             dňa: 05.06.2012  

Trochu zo života farnosti

... Čo je však dôležitejšie, že sa spoločne ako jedna rodina podieľame na budovaní Nebeského Kráľovstva, kde sa raz všetci, dúfam, stretneme a budeme ďalej pokračovať v oslavovaní nášho Boha Otca, ktorý tróni na nebesiach ...
internetový článok             dňa: 02.06.2012  

Rozhovor s o. Marekom Pristašom

Rozhovor s farárom farnosti Budkovce
internetový článok             dňa: 23.04.2012  

Počet pridaných príspevkov: 29

Príspevky: 1-10   11-20   21-29  
Kontakt:

Farnosť Najsvätejšej Trojice
Budkovce 122

tel. 056/6493774

e-mail:
budkovce@abuke.sk

Reštaurovanie sochy
Sv. Jána Nepomuckého
z podprogramu 1.1 obnova kultúrnych pamiatok v sume
10 000€ v roku 2019


Dotácia z Úradu vlády SR
Úrad vlády SR prispel sumou 15000€ na opravu exteriéru farského kostola v Budkovciach.Mapa farnosti
Budkovce


Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100
Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 29

Príspevky: 1-10   11-20   21-29